Địa chỉ: ấp Lắc Chiếu, xã Bảo Quang,Tx Long khánh, Đồng Nai
Điện thoại: 2513793192

Cô - Cháu nhom 24- 36 tháng cùng tham gia các hoạt động