Địa chỉ: ấp Lắc Chiếu, xã Bảo Quang,Tx Long khánh, Đồng Nai
Điện thoại: 2513793192
 • Nguyễn Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0938134434
  • Email:
   chaungo1404@gmail.com
 • Huỳnh Thị Anh Thơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng - Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0934.093.589
 • Lê Thị Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ trưởng tổ chuyên môn Lá
  • Điện thoại:
   0938.353.267
  • Email:
   levinhlk1970@gmail.com
 • Lê Thị Thư Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ trưởng tổ chuyên môn Chồi
  • Điện thoại:
   0358.047.147
  • Email:
   nhanle0411@gmail.com
 • Trương Thị Tuyết Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0978.492.290
  • Email:
   tuyetdungmn22021995@gmail.com
 • Trần Thị Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0368.335.835
  • Email:
   thanhhailk@gmail.com
 • Phạm Thị Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0913.556.205
  • Email:
   diemxuanbq@gmail.com
 • Trần Thị Lệ Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0394.204.600
  • Email:
   ridohuyentran@gmail.com
 • Nguyễn Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0933.944.756
  • Email:
   nguye6nphuongbaoquang@gmail.com
 • Phạm Thị Vân Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0989.463.055
  • Email:
   lekhanglk290292@gmail.com